Favelas
Arkitekten som kartläggare av konflikter

 

 
 


Diagram av Manguinhos

De informella områdena är en summering av platser och överkorsningar av flöden, i en kontext av fragmentariska och motstridiga ingrepp. Olika sfärer av den offentliga makten motsätter sig utan koordination, oförmögna att nå fram till ett “återskapande av subjektiva” effekter.

De olika platsernas kartbearbetning omvandlas till en. En uppgift som kombinerar tolkningen av tecken och dess betydelser för risker och konflikter, vilket sätter i fråga den egna uppfattningen av staden som institution.

Kartläggningen av mobila verkligheter som Favelas kräver en identifikation av strategiska faktorer som kan möjligöra utveckling och samspel. Därför är dessa kartor lika diagram,ideogram och dinamiska simuleringar, där man skapar en fusion mellan relationer, aktiviteter och krafter som korsar territoriet. Kartor som komprimerar strategisk information och som förmår upptäcka olika potential. Kartan utläst som en registrering av konflikter kartlägger platsen för att tillåta dess omvandling. Det är en statisk simulering av dinamiska processer vilket kräver en diagnos som samtidigt förmår att läsa, behandla, representera och sammanfatta objektiv och subjektiv information.

Denna delen av staden talar till hela staten och territoriet, men uppfattas/ hörs endast som ett problem.

Vad kan en delaktig och försänkt arkitekt göra gentemot framtiden, i detta högt intensiva territorium mitt i en ökenomvandlingsprocess?

Idag existerar det större risker och hot vid en utveckling av ett kommunikativt samband med invånarna.

Istallet för en urbanisering av en master plan eller standard plan, skall vi när vi tänker och agerar i den informella staden sträva efter en känsla av möjligheter, alternativ förda av en uppmärksam läsning av det lokala förhållandet och lyssna till vad som efterfrågas.

Från arkitektens synvinkel är det nödvändigt att identifiera vilka som är de olika böjningspunkterna eller pusselbitar/delar som vi måste föra samman för att tillåta vardandet av staden i delar som idag är utfrysta från urbaniseringens fördelar.

Vi vet att det existerar intressegrupper som utövar stark press gentemot kommunen och som bestämmer fundamentala frågor, allt ifrån besittningsskydd av tomter till avgränsnigar av resplaner och regleringar av biljettpriser för kollektiva transportmedel.

Allt detta ar en uteslutande modell som marginaliserar samhällets gemensamma beslutstaganden och måste ändras för att kunna erbjuda en övergångspunkt mellan dessa två världar.

Jorge Mário Jauregui
Översättning: Martín Vozzi